சாந்தன்
இராசநாயகம் சாந்தகுமார்
நாவலடி, அல்வாய், பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சாந்தன்
இயற்பெயர்: இராசநாயகம் சாந்தகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: நாவலடி, அல்வாய், பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.12.1963
வீரச்சாவு: 21.03.1987
நிகழ்வு: கிளிநொச்சியில் சிறிலங்கா படையினரின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com