சேகர்
யோசப்
ஆலங்கேணி, கிண்ணியா, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: சேகர்
இயற்பெயர்: யோசப்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆலங்கேணி, கிண்ணியா, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரச்சாவு: 12.10.1986
நிகழ்வு: மன்னாரில் சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com