ஆனந்தன்
சு.சிவானந்தராசா
எல்.பி.03, கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
பிரிவு: ஈரோஸ் மாவீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: ஆனந்தன்
இயற்பெயர்: சு.சிவானந்தராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: எல்.பி.03, கிளிவெட்டி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 07.06.1965
வீரச்சாவு: 13.08.1985
நிகழ்வு: சிறிலங்கா படையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com