2ம் லெப்டினன்ட் புயலரசன்
அழகுதுரை சசிக்குமார்
பாணமைப்பற்று, கோமாரி, அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: புயலரசன்
இயற்பெயர்: அழகுதுரை சசிக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: பாணமைப்பற்று, கோமாரி, அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1987
வீரச்சாவு: 12.10.2004
நிகழ்வு: அம்பாறை கஞ்சிக்குடிசாற்று பகுதியில் அரவம் தீண்டி வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: தாண்டியடி
மேலதிக விபரம்:

தாண்டியடி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.


 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com