லெப்டினன்ட் நளினி (சுந்தரி)
தர்மலிங்கம் சுதர்சினி
தெல்லிப்பளை, கீரிமலை, யாழ்ப்பாணம்.
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நளினி (சுந்தரி)
இயற்பெயர்: தர்மலிங்கம் சுதர்சினி
பால்: பெண்
ஊர்: தெல்லிப்பளை, கீரிமலை, யாழ்ப்பாணம்.
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரச்சாவு: 13.01.2003
நிகழ்வு: சுகயீனம் காரணமாக சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com