வீரவேங்கை பிறேமகரன்
இராமலிங்கம் கேதீஸ்வரன்
கண்ணகிநகர், பாவற்கொடிச்சேனை, உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: பிறேமகரன்
இயற்பெயர்: இராமலிங்கம் கேதீஸ்வரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கண்ணகிநகர், பாவற்கொடிச்சேனை, உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 30.05.1983
வீரச்சாவு: 15.11.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை கந்தளாய் மிகாஸ்கொடை பகுதியில் படையினர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com