லெப்டினன்ட் மலர்க்கொடி (சிலம்புச்செல்வி)
ஆறுமுகம் தனலட்சுமி
சின்னச்சாளம்பன், முத்தையன்கட்டு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: மலர்க்கொடி (சிலம்புச்செல்வி)
இயற்பெயர்: ஆறுமுகம் தனலட்சுமி
பால்: பெண்
ஊர்: சின்னச்சாளம்பன், முத்தையன்கட்டு, ஒட்டுசுட்டான், முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 18.08.1979
வீரச்சாவு: 12.10.2001
நிகழ்வு: மணலாறு பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com