2ம் லெப்டினன்ட் கலையரசன்
நவரட்ணம் திருக்குமரன்
கச்சாய் யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கலையரசன்
இயற்பெயர்: நவரட்ணம் திருக்குமரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கச்சாய் யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.01.1983
வீரச்சாவு: 12.10.2001
நிகழ்வு: மணலாறு மண்கிண்டிமலை பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து தாக்கியதில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com