2ம் லெப்டினன்ட் தமிழொளி
பரமசாமி சுபாசினி
சண்டிலிப்பாய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: தமிழொளி
இயற்பெயர்: பரமசாமி சுபாசினி
பால்: பெண்
ஊர்: சண்டிலிப்பாய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 07.12.1983
வீரச்சாவு: 12.10.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு கடற்பரப்பில் கடற்படையுடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்:

கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.


 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com