வீரவேங்கை அம்பிகை
யோகராசா சிவறஞ்சினி
பெரியபோரதீவு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அம்பிகை
இயற்பெயர்: யோகராசா சிவறஞ்சினி
பால்: பெண்
ஊர்: பெரியபோரதீவு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 10.07.1981
வீரச்சாவு: 13.08.2001
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பளைப் பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com