ஜெசிந்தன்
இரத்தினசிங்கம் ஜெசிந்தன்
கொக்குவில் மேற்கு, சிற்பித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: காவல்துறை சிறப்பு அதிரடிப்படை வீரர்
நிலை:
இயக்கப் பெயர்: ஜெசிந்தன்
இயற்பெயர்: இரத்தினசிங்கம் ஜெசிந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கொக்குவில் மேற்கு, சிற்பித்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 02.04.1983
வீரச்சாவு: 13.08.2001
நிகழ்வு: மன்னார் பாலமோட்டை பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com