கப்டன் சாந்தகௌரி
கந்தசாமி செந்திமலர்
கரையாக்கன்தீவு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சாந்தகௌரி
இயற்பெயர்: கந்தசாமி செந்திமலர்
பால்: பெண்
ஊர்: கரையாக்கன்தீவு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 02.12.1980
வீரச்சாவு: 17.07.2001
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் பளைப்பகுதியில் படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com