கப்டன் பிரியந்தினி
அருள்நாயகம் சுகந்தினி
மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: பிரியந்தினி
இயற்பெயர்: அருள்நாயகம் சுகந்தினி
பால்: பெண்
ஊர்: மாதகல், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.03.1982
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பளை பகுதியில் படையினரின் எறிகணைத் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com