லெப்டினன்ட் அருள்பதி
கணபதிப்பிள்ளை அருள்
உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அருள்பதி
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை அருள்
பால்: ஆண்
ஊர்: உன்னிச்சை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 05.02.1983
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நாகர்கோவில் பகுதியில் 18.06.2001 அன்று படையினரின் தாக்குதலில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com