வீரவேங்கை வசந்தன்
சண்முகம் வசந்தன்
கட்டடம்பன், மன்னார்
 
 
 
 
பிரிவு: துணைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: வசந்தன்
இயற்பெயர்: சண்முகம் வசந்தன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கட்டடம்பன், மன்னார்
மாவட்டம்: மன்னார்
வீரப்பிறப்பு: 22.06.1981
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: மணலாறுசிலோன் தியேட்டர் பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆட்காட்டிவெளி
மேலதிக விபரம்: ஆட்காட்டிவெளி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com