2ம் லெப்டினன்ட் நிமால்
அன்ரன் விஜயகுமார் நிமால்
நாரந்தனை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: துணைப்படை
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நிமால்
இயற்பெயர்: அன்ரன் விஜயகுமார் நிமால்
பால்: ஆண்
ஊர்: நாரந்தனை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.12.1979
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: மணலாறுசிலோன் தியேட்டர் பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com