கப்டன் மறவன் (ஞானச்சந்திரன்)
குணரட்ணம் பிரதீபன்
கணேசபுரம், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மறவன் (ஞானச்சந்திரன்)
இயற்பெயர்: குணரட்ணம் பிரதீபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கணேசபுரம், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 05.06.1979
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி பகுதியில் 19.09.2000 அன்று ரிவிகிரண நடவடிக்கைக்கு எதிரான சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com