மேஜர் எழில்வண்ணன் (கண்ணன்)
இராசதுரை விஜயகாந்
குமரபுரம், பரந்தன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: எழில்வண்ணன் (கண்ணன்)
இயற்பெயர்: இராசதுரை விஜயகாந்
பால்: ஆண்
ஊர்: குமரபுரம், பரந்தன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 24.06.1977
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறிப்பு பகுதியில் படையினரின் கிளைமோர் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com