வீரவேங்கை தேவகுமார்
கந்தசாமி தேவகுமார்
நெடுந்தீவு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: துணைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: தேவகுமார்
இயற்பெயர்: கந்தசாமி தேவகுமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: நெடுந்தீவு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 08.08.1978
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தட்டாமலை பகுதியில் படையினரின் கிளைமோர் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: ஆலங்குளம்
மேலதிக விபரம்: ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com