2ம் லெப்டினன்ட் நாகராசா
பரமு நாகராசா
முத்தையன்கட்டு, முல்லைத்தீவு
 
 
 
 
பிரிவு: துணைப்படை
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: நாகராசா
இயற்பெயர்: பரமு நாகராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: முத்தையன்கட்டு, முல்லைத்தீவு
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 28.12.1978
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தட்டாமலை பகுதியில் படையினரின் கிளைமோர் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com