2ம் லெப்டினன்ட் கிருஸ்ணசாமி
கணேஸ் கிருஸ்ணசாமி
அப்புத்தளை, பதுளை, சிறிலங்கா
 
 
 
 
பிரிவு: துணைப்படை
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கிருஸ்ணசாமி
இயற்பெயர்: கணேஸ் கிருஸ்ணசாமி
பால்: ஆண்
ஊர்: அப்புத்தளை, பதுளை, சிறிலங்கா
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1972
வீரச்சாவு: 19.06.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு தட்டாமலை பகுதியில் படையினரின் கிளைமோர் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com