லெப்டினன்ட் வண்ணன்
ஆறுமுகம் தயாநேசன்
உடுத்துறை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: சிறப்பு எல்லைப்படை
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வண்ணன்
இயற்பெயர்: ஆறுமுகம் தயாநேசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: உடுத்துறை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 26.07.1983
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் தாளையடி பகுதியில் படையினரின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com