2ம் லெப்டினன்ட் அன்புக்கிளி
சின்னத்துரை பரீன்
மகிழங்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அன்புக்கிளி
இயற்பெயர்: சின்னத்துரை பரீன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மகிழங்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 20.02.1984
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com