லெப்டினன்ட் அறிஞன்
கணபதிப்பிள்ளை யுகவரதன்
கருக்காய்தீவு, பூநகரி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அறிஞன்
இயற்பெயர்: கணபதிப்பிள்ளை யுகவரதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கருக்காய்தீவு, பூநகரி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 26.04.1978
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com