லெப்டினன்ட் சோலையரசன்
சண்முகநாதன் தவரூபன்
அராலி தெற்கு, வட்டுகோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சோலையரசன்
இயற்பெயர்: சண்முகநாதன் தவரூபன்
பால்: ஆண்
ஊர்: அராலி தெற்கு, வட்டுகோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 25.11.1981
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com