கப்டன் மைதிலி (சுரேகா)
சிவலிங்கம் தாட்சாயினி
நாராந்தனை வடக்கு, ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மைதிலி (சுரேகா)
இயற்பெயர்: சிவலிங்கம் தாட்சாயினி
பால்: பெண்
ஊர்: நாராந்தனை வடக்கு, ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 15.10.1972
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com