கப்டன் மாலினி
யோகேஸ்வரன் சசிரேகா
வட்டுகோட்டை வடக்கு, சித்தங்கேணி, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மாலினி
இயற்பெயர்: யோகேஸ்வரன் சசிரேகா
பால்: பெண்
ஊர்: வட்டுகோட்டை வடக்கு, சித்தங்கேணி, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.07.1973
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com