கப்டன் உலகநம்பி
இராசையா ரகுகரன்
1ம் வட்டாரம், வேலனை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: உலகநம்பி
இயற்பெயர்: இராசையா ரகுகரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: 1ம் வட்டாரம், வேலனை கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.05.1980
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com