மேஜர் கருவேலன்
சண்முகம் அருள்தாசன்
பனிக்கர்புளியங்குளம் ஓமந்தை, வவுனியா
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: கருவேலன்
இயற்பெயர்: சண்முகம் அருள்தாசன்
பால்: ஆண்
ஊர்: பனிக்கர்புளியங்குளம் ஓமந்தை, வவுனியா
மாவட்டம்: வவுனியா
வீரப்பிறப்பு: 22.03.1978
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: பண்டிவிரிச்சான்
மேலதிக விபரம்: பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com