லெப்.கேணல் சேரமான்
கதிர்காமத்தம்பி சஞ்சயன்
இளவாலை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: சேரமான்
இயற்பெயர்: கதிர்காமத்தம்பி சஞ்சயன்
பால்: ஆண்
ஊர்: இளவாலை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 27.12.1972
வீரச்சாவு: 21.04.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் சிறிலங்கா கடற்படையின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com