வீரவேங்கை ரவி
தம்பிஐயா ரவிராசா
உடுத்துறை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ரவி
இயற்பெயர்: தம்பிஐயா ரவிராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: உடுத்துறை வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19.05.1960
வீரச்சாவு: 21.03.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நல்லதண்ணீர்த்தொடுவாய் பகுதியில் வான்படையின் மிக் 27 வானூர்தி நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com