வீரவேங்கை ராசா
குலசேகரம் தங்கவேல்
ஆழியவளை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
பிரிவு: எல்லைப்படை
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ராசா
இயற்பெயர்: குலசேகரம் தங்கவேல்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஆழியவளை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 10.03.1962
வீரச்சாவு: 21.03.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நல்லதண்ணீர்த்தொடுவாய் பகுதியில் வான்படையின் மிக் 27 வானூர்தி நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com