கப்டன் மறவன்
சின்னத்தம்பி கதிர்காமநாதன்
எழுதுமட்டுவாள், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: மறவன்
இயற்பெயர்: சின்னத்தம்பி கதிர்காமநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: எழுதுமட்டுவாள், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 09.10.1977
வீரச்சாவு: 21.03.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் கடற்புலிகளின் படகுகளை வழிமறித்து தாக்குதல் நடாத்திய சிறிலங்கா கடற்படையின் இரு டோறா பீரங்கி படகுகள் முடிக்கப்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com