மேஜர் கலா (நாவுக்கரசி)
மார்கண்டு காஞ்சனா
குரும்பசிட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: கலா (நாவுக்கரசி)
இயற்பெயர்: மார்கண்டு காஞ்சனா
பால்: பெண்
ஊர்: குரும்பசிட்டி கிழக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 13.01.1977
வீரச்சாவு: 21.03.2001
நிகழ்வு: முல்லைக் கடற்பரப்பில் கடற்புலிகளின் படகுகளை வழிமறித்து தாக்குதல் நடாத்திய சிறிலங்கா கடற்படையின் இரு டோறா பீரங்கி படகுகள் முடிக்கப்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com