லெப்டினன்ட் குகன்
சிறிஸ்கந்தராசா சதீஸ்குமார்
2ம் வட்டாரம், சல்லி, சாம்பல்த்தீவு, திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: குகன்
இயற்பெயர்: சிறிஸ்கந்தராசா சதீஸ்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: 2ம் வட்டாரம், சல்லி, சாம்பல்த்தீவு, திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 16.08.1981
வீரச்சாவு: 21.03.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை சல்லி பகுதியில் படையினரின் வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com