மேஜர் சோழன்
பொன்னுத்துரை கமலேந்திரன்
கோப்பாய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: சோழன்
இயற்பெயர்: பொன்னுத்துரை கமலேந்திரன்
பால்: ஆண்
ஊர்: கோப்பாய் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 19.05.1973
வீரச்சாவு: 14.02.2001
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி பளை பகுதியில் படையினரின் சிறிலங்கா வான்படையின் “மிக் 27” வானூர்தி நடாத்திய தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com