கப்டன் சுகந்தன் (எழில்வாணன்)
மயில்வாகனம் சந்திரலிங்கம்
3ம் கொலணி, மூதூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: கப்டன்
இயக்கப் பெயர்: சுகந்தன் (எழில்வாணன்)
இயற்பெயர்: மயில்வாகனம் சந்திரலிங்கம்
பால்: ஆண்
ஊர்: 3ம் கொலணி, மூதூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 07.05.1980
வீரச்சாவு: 14.02.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை சூரங்கல்லிலிருந்து நிலாவெளிக்கு வரும்போது படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com