மேஜர் நிலவேந்தன் (கணையாளன்)
காளிமுத்து சசிந்திரசசிக்குமார்
லிங்கநகர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: நிலவேந்தன் (கணையாளன்)
இயற்பெயர்: காளிமுத்து சசிந்திரசசிக்குமார்
பால்: ஆண்
ஊர்: லிங்கநகர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 06.11.1976
வீரச்சாவு: 14.02.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை சூரங்கல்லிலிருந்து நிலாவெளிக்கு வரும்போது படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com