லெப்டினன்ட் அன்பரசன்
ஜீவரட்ணம் விமலநாதன்
ஜின்னாநகர், தோப்பூர், திருகோணமலை
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அன்பரசன்
இயற்பெயர்: ஜீவரட்ணம் விமலநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: ஜின்னாநகர், தோப்பூர், திருகோணமலை
மாவட்டம்: திருகோணமலை
வீரப்பிறப்பு: 10.06.1979
வீரச்சாவு: 14.02.2001
நிகழ்வு: திருகோணமலை சூரங்கல்லிலிருந்து நிலாவெளிக்கு வரும்போது படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com