2ம் லெப்டினன்ட் இறையரசன்
செபமாலை அன்ரனிஜேரோம்
இளவாலை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: இறையரசன்
இயற்பெயர்: செபமாலை அன்ரனிஜேரோம்
பால்: ஆண்
ஊர்: இளவாலை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 28.03.1980
வீரச்சாவு: 13.01.2001
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி கிளாலி பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com