லெப்டினன்ட் வரதன்
கறுப்பையா தியாகராஜா
நுவரெலியா, சிறிலங்கா
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: வரதன்
இயற்பெயர்: கறுப்பையா தியாகராஜா
பால்: ஆண்
ஊர்: நுவரெலியா, சிறிலங்கா
மாவட்டம்: வெளி (சிறிலங்கா)
வீரப்பிறப்பு: 12.03.1975
வீரச்சாவு: 13.01.2001
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி கிளாலி பகுதியில் படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com