லெப்டினன்ட் ஈழத்தரசன்
தியாகராசா ரங்கநாதன்
முரசுமோட்டை, பரந்தன், கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: ஈழத்தரசன்
இயற்பெயர்: தியாகராசா ரங்கநாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: முரசுமோட்டை, பரந்தன், கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 20.05.1977
வீரச்சாவு: 12.01.2001
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாத்தளன் பகுதியில் 12.01.2001 அன்று ஏற்பட்ட விபத்தில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com