வீரவேங்கை அற்புதன்
கிஞ்சில் பகாதிடெனின்
சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு.
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: அற்புதன்
இயற்பெயர்: கிஞ்சில் பகாதிடெனின்
பால்: ஆண்
ஊர்: சிலாவத்தை, முல்லைத்தீவு.
மாவட்டம்: முல்லைத்தீவு
வீரப்பிறப்பு: 22.10.1970
வீரச்சாவு: 13.02.1990
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் தவறுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: (விபரம் இல்லை)

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com