லெப்.கேணல் புவிதா
நடேசு நிர்மலாதேவி
பல்லவராயன்கட்டு, பூநகரி, கிளிநொச்சி
 
 
 
 
நிலை: லெப்.கேணல்
இயக்கப் பெயர்: புவிதா
இயற்பெயர்: நடேசு நிர்மலாதேவி
பால்: பெண்
ஊர்: பல்லவராயன்கட்டு, பூநகரி, கிளிநொச்சி
மாவட்டம்: கிளிநொச்சி
வீரப்பிறப்பு: 26.12.1968
வீரச்சாவு: 13.02.2000
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் முகாவில் பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 03” நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முழங்காவில்
மேலதிக விபரம்: முழங்காவில் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com