வீரவேங்கை ஒளிவிழி (துவாரகா)
வெள்ளைக்குட்டி றஞ்சினி
11ம் கொலனி, மத்தியமுகாம், அம்பாறை
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: ஒளிவிழி (துவாரகா)
இயற்பெயர்: வெள்ளைக்குட்டி றஞ்சினி
பால்: பெண்
ஊர்: 11ம் கொலனி, மத்தியமுகாம், அம்பாறை
மாவட்டம்: அம்பாறை
வீரப்பிறப்பு: 13.11.1983
வீரச்சாவு: 15.11.2000
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நாயாறு பகுதியில் வான்படையின் “மிக் 27” வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com