வீரவேங்கை செந்தாழினி
கிருஸ்ணபிள்ளை ஜெயமதி
காக்காச்சிவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: செந்தாழினி
இயற்பெயர்: கிருஸ்ணபிள்ளை ஜெயமதி
பால்: பெண்
ஊர்: காக்காச்சிவெட்டை, மண்டூர், மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.01.1985
வீரச்சாவு: 15.11.2000
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நாயாறு பகுதியில் வான்படையின் “மிக் 27” வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com