2ம் லெப்டினன்ட் சாதுரி (சாந்தகுமாரி)
கோபாலப்பிள்ளை கோமளா
பழுகாமம், கோவில்போரதீவு, மட்டக்களப்பு
 
 
 
 
நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: சாதுரி (சாந்தகுமாரி)
இயற்பெயர்: கோபாலப்பிள்ளை கோமளா
பால்: பெண்
ஊர்: பழுகாமம், கோவில்போரதீவு, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 02.07.1980
வீரச்சாவு: 15.11.2000
நிகழ்வு: முல்லைத்தீவு நாயாறு பகுதியில் வான்படையின் “மிக் 27” வானூர்தி மேற்கொண்ட குண்டு வீச்சில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் நினைவுக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com