லெப்டினன்ட் அரித்தேவன்
செல்லத்துரை ஜெயராசா
மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: அரித்தேவன்
இயற்பெயர்: செல்லத்துரை ஜெயராசா
பால்: ஆண்
ஊர்: மிருசுவில் வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 03.03.1980
வீரச்சாவு: 13.10.2000
நிகழ்வு: வவுனியா நகர்பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: விசுவமடு
மேலதிக விபரம்: விசுவமடு மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com