மேஜர் மெய்யப்பன்
ஏகாம்பரநாதன் செந்தில்நாதன்
மருதனாமடம், சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: மேஜர்
இயக்கப் பெயர்: மெய்யப்பன்
இயற்பெயர்: ஏகாம்பரநாதன் செந்தில்நாதன்
பால்: ஆண்
ஊர்: மருதனாமடம், சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.09.1973
வீரச்சாவு: 13.10.2000
நிகழ்வு: வவுனியா நகர்பகுதியில் படையினருடன் ஏற்பட்ட நேரடி மோதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: முள்ளியவளை
மேலதிக விபரம்: முள்ளியவளை மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com