வீரவேங்கை புகழ்நிலா
சாட்குண்யமூர்த்தி எழிலரசி
அராலி மத்தி, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
 
 
 
 
நிலை: வீரவேங்கை
இயக்கப் பெயர்: புகழ்நிலா
இயற்பெயர்: சாட்குண்யமூர்த்தி எழிலரசி
பால்: பெண்
ஊர்: அராலி மத்தி, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டம்: யாழ்ப்பாணம்
வீரப்பிறப்பு: 29.08.1978
வீரச்சாவு: 13.10.2000
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி கிளாலி பகுதியில் “ஓயாத அலைகள் - 04” நடவடிக்கையின்போது படையினரின் எறிகணைத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
துயிலுமில்லம்: கனகபுரம்
மேலதிக விபரம்: கனகபுரம் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இம் மாவீரரின் வித்துடல் விதைக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 

 

Copyright © Veeravengaikal.Com
http://www.veeravengaikal.com - info@veeravengaikal.com